Vergoeding & Tarieven

Bij het starten van mijn praktijk heb ik ervoor gekozen om geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Hierdoor heb ik niet te maken met strenge (administratieve) regels en protocollen die opgelegd worden door de zorgverzekeraar. Door deze keuze kan ik als zorgprofessional samen met u de beste weg naar herstel van uw klacht(en) bepalen en blijft er meer tijd en aandacht over om datgene te doen waarvoor u komt. Ik zorg er uiteraard voor dat uw behandeltraject, voldoet aan de eisen met betrekking tot kwaliteit en professionaliteit.

Wordt de zorg dan wel vergoed? Ja zeker wel! Afhankelijk van waar u verzekerd bent en welk aanvullend pakket u heeft wordt de zorg geheel of gedeeltelijk vergoed. U kunt dit nalezen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Wanneer u bij mij onder behandeling komt kan ik u hier ook nog een overzicht van geven en over adviseren.

Factuur

Aan het einde van de behandeling krijgt u een factuur. Deze dient in de praktijk per pin betaald te worden. Mocht de betaling problemen opleveren, dan kunt u dit aangeven. Bij langere trajecten bestaat de mogelijkheid maandelijks een factuur te krijgen.

Tarieven:

Eerste consult: (intake + eerste behandeling)
Tijd:
60 minuten
Kosten:
€76,75 (intake €45,50 + eerste behandeling €31,25)

meer weten
Totaalscreening en onderzoek volgens de FysioDynamisch methode. Bespreken en opstellen van behandelplan en een eerste behandeling.

Vervolgconsult enkelvoudig:
Tijd:
30 minuten
Kosten: €31,25

meer weten
Uitsluitend behandeling van de klachten tijdens de afspraak. Afhankelijk van de te behandelen symptomen kan dry needling, massage, taping, triggerpointtherapie, manuele therapie of training ingezet worden. Uitgebreide ondersteuning buiten de behandeling om valt hierbij niet onder de mogelijkheden.

Vervolgconsult FysioDynamisch totaalbehandeling:
Tijd:
60 minuten
Kosten: €62,50

meer weten
Totaalbehandeling volgens gezamenlijk opgesteld behandelplan, gericht op duurzaam herstel en balans. Zowel het fysieke en mentale aspect als het interne milieu worden hierin meegenomen. Hierin worden de disciplines en technieken vanuit; applied kinesiology, fysiotherapie, training en coaching gecombineerd. Ook krijgt u uitgebreid ondersteuning buiten de behandeling zelf om.

Trainingsabonnement:
Tijd:
30-60 minuten per sessie, onbeperkt aantal sessies
Kosten: €25,- p.m.

meer weten
Zelfstandige fysieke hersteltraining volgens persoonlijk herstel of preventieplan. Regelmatige evaluatie volgens afspraak. Uitsluitend volgend op behandeltraject.
Aanvullende verzekering

Wanneer u start met fysiotherapie is de aanvullende verzekering altijd de eerste verzekering van waaruit de kosten vergoed kunnen worden (tenminste vanaf 18-jarige leeftijd). De aanvullende verzekering geeft in de polisvoorwaarden aan voor hoeveel behandelingen of voor welk budget u verzekerd bent voor fysiotherapie. Veelal is deze vergoeding anders voor een zogenaamde; "niet-contractant" zoals FysioDynamisch. Ondanks dat FysioDynamisch een niet-contractant is krijgt u meestal de behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed, dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering, en is na te lezen in de polis.

Chronische klacht?

Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20ste behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Men dient hiervoor een aanvraagformulier bij de zorgverzekering op te vragen. Deze zal vervolgens door mij ingevuld worden en u kunt daarna het verzoek indienen bij de zorgverzekering.

Chronische fysiotherapie is mogelijk wanneer een indicatie voor fysiotherapie voorkomt op de zogenaamde "chronische lijst Borst". U kunt bij uw zorgverzekering navragen of uw aandoening hierbij hoort, meestal weet ik hier ook antwoord op te geven.

Verplicht eigen risico

Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dat betekent dat, wanneer u zorgkosten maakt (met uitzondering van o.a. huisartsenzorg) welke onder de basisverzekeringen vallen, u eerst het eigen risico-bedrag zelf moet betalen. Wanneer u chronische fysiotherapie vergoedt krijgt vanuit uw basisverzekering dient u met dit verplichte eigen risico rekening te houden. Het eigen risico geldt niet voor de kosten uit de aanvullende verzekering.