Kwaliteit

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen ben ik ingeschreven bij verschillende registers en organisaties en neem ik zelf aanvullende maatregelen. Hieronder kunt u daar meer over lezen.

BIG-registratie

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlands register waarin het basisberoep is opgenomen van individuen werkzaam in een aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Iedereen kan het BIG-register raadplegen. U kunt mijn registratie terugvinden onder nummer: 39917327704.

In het BIG-register zijn artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidspsychologen enzovoorts opgenomen. Het register is opgericht op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Alleen wie in het register is ingeschreven, is door de wet bevoegd deze beschermde titel te voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. In het register zijn personen opgenomen die een relevante, door de overheid erkende, beroepsopleiding gevolgd hebben. Zorgverleners in het BIG-register moeten iedere 5 jaar aantonen dat ze voldoen aan de eisen die gelden voor hun basisberoep.

CKR

In het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. De (her-)registratie-eisen zijn vastgesteld door het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK). Eén van de eisen is het behalen van studiepunten. Het totaal aan studiepunten dat een geregistreerd fysiotherapeut moet halen tijdens een volledige registratieperiode is afhankelijk van het aantal deelregisters waarin iemand staat ingeschreven. Ik sta ingeschreven in het register algemeen fysiotherapeut.

Persoonlijke ontwikkeling, scholing en implementatie wetenschappelijk onderzoek

Vanwege mijn enorme passie voor het verlenen van zorg en persoonlijke ontwikkeling volg ik diverse cursussen met uiteenlopende onderwerpen om mezelf zo breed mogelijk te scholen. Ook heb ik regelmatig overleg met collegae, waarin we kritisch kijken naar ons handelen en vanuit verschillende invalshoeken onze kennis en vaardigheden vergroten.

Vanuit mijn opleiding fysiotherapie ben ik uitvoerig geschoold in het lezen en interpreteren van wetenschappelijk onderzoek en in mijn vrije tijd besteed ik veel aandacht aan dit onderwerp. Ik implementeer dit vervolgens in het handelen binnen mijn praktijk. Hierbij ga ik ook veel uit van reeds lang bestaande wetmatigheden die zichzelf keer op keer bewijzen en tot op de dag van vandaag nuttig blijken te zijn. Nieuwe ontwikkelingen volg ik op de voet, bekijk ik met een kritische blik en blijf ik spiegelen aan bewezen effectieve behandelmethoden, om te komen tot een sterke behandelmix.