Werkwijze & Visie

Een uitgebreide screening en intake zijn belangrijk om de prioritaire oorzaak van een klacht te achterhalen. Wanneer deze oorzaak bekend is, wordt het mogelijk om de meest effectieve behandeling in te zetten, passend bij uw klacht. De screening en intake gebeuren middels een vragenlijst en onderzoek, gericht op het fysieke, mentale en interne milieu. Na een deskundige analyse van uw klachten brengen we samen uw hulpvraag en verwachtingen in kaart. Vervolgens kunnen we samen gaan bepalen wat de beste strategie is voor het oplossen van uw klachten. Speerpunt hierin is dat ik vertrek vanuit het herstel- en aanpassingsvermogen wat we als mens allemaal bezitten en in ons voordeel kunnen gebruiken. Hieronder kunt u meer lezen over de onderdelen van de driehoek en de verschillende disciplines binnen mijn praktijk.

Fysiek:

Houdings- en bewegingsapparaat, spieren, pezen, botten, banden, brein, zenuwstelsel enzovoorts. Het fysieke lichaam, alles wat we vast kunnen pakken, kunnen zien, het externe, het tastbare, ook wel de hardware. Om fysieke klachten te diagnosticeren en behandelen zet ik Fysiotherapie, training en diverse technieken uit aanvullende cursussen in.

Mentaal:

Gedachten, gevoelens, dromen, idealen, principes, overtuigingen, het niet tastbare of zichtbare enzovoorts. De unieke bril waardoor je naar de wereld kijkt, ook wel de software. Om mentale klachten te diagnosticeren en behandelen zet ik coaching & gezondheidspsychologie, training en NLP in.

Intern milieu:

Stofwisseling, fysiologie, hormonale huishouding, voeding- en voedingsstoffen, homeostase, de interne (uitwisselings-) processen enzovoorts. Ook wel de bedrading. Om klachten van het interne milieu te diagnosticeren en behandelen zet ik mijn kennis over de fysiologie in vanuit fysiotherapie, training en voedingsleer.


Uw klacht uit zich altijd op een bepaalde manier, namelijk als gevolg of symptoom van een onderliggende oorzaak. Juist door deze nader te onderzoeken, is het mogelijk om tot een snelle en duurzame oplossing te komen. Zie het als een lekke band. De oorzaak is het glas en het gevolg is een lekke band. Wanneer de band lek blijft gaan, zou het zinvol kunnen zijn te onderzoeken waar het glas ligt. Dit om herhaling van de klacht in de toekomst te voorkomen. Naast het behandelen van de aanwezige klachten, wat ook zeker zinvol is, vind ik het belangrijk om verder op zoek te gaan naar de oorsprong van de klachten en/of waarom ze blijven bestaan.